Guide change config to download original drive file in tools: GPhoto, Okru, Fembed, Openload, Streamango, RapidVideo, Vidcloud

After setup one of above tools then on VPS will have a folder /root/dlcode, config file of module download will be at /root/dlcode/dl.config.json If you want change config to download original drive file then let open/root/dlcode/dl.config.json and find word “filterQualities” then set value 2048p to value of that field, result will be like below image…

How to download videos from openload, streamango, fembed, rapidvideo, okru to VanLong Stream’s tools

You need to take the following 2 steps to download the video from the above hosts, then you have to do the following 2 steps Step 1: Get the link mp4 remote of the hosts on its embed link via the corresponding api Fembed: http://ip:6789/fembed/getLinkStream?linkEmbed= Openload: http://ip:6789/openload/getLinkDownload?linkEmbed= Streamango: http://ip:6789/streamango/getLinkDownload?linkEmbed= RapidVideohttp://ip:6789/rapid/getLinkDownload?linkEmbed= Okru: http://ip:6789/okru/getLinkDownload?linkEmbed= Step 2: Insert…

Hướng dẫn restart tool Fembed của Van Long Stream

Hi các bác, tiếp tục chuỗi bài viết hướng dẫn restart tool của em trong những trường hợp cần thiết, bài này em sẽ cung cấp cho các bác các lệnh để có thể tự restart tool fembed của em Chạy các lệnh dưới đây nhé Như vậy là ok nhé! Sau đây là một…