Guide change config to download original drive file in tools: GPhoto, Okru, Fembed, Openload, Streamango, RapidVideo, Vidcloud

After setup one of above tools then on VPS will have a folder /root/dlcode, config file of module download will be at /root/dlcode/dl.config.json If you want change config to download original drive file then let open/root/dlcode/dl.config.json and find word “filterQualities” then set value 2048p to value of that field, result will be like below image…

How to download videos from openload, streamango, fembed, rapidvideo, okru to VanLong Stream’s tools

You need to take the following 2 steps to download the video from the above hosts, then you have to do the following 2 steps Step 1: Get the link mp4 remote of the hosts on its embed link via the corresponding api Fembed: http://ip:6789/fembed/getLinkStream?linkEmbed= Openload: http://ip:6789/openload/getLinkDownload?linkEmbed= Streamango: http://ip:6789/streamango/getLinkDownload?linkEmbed= RapidVideohttp://ip:6789/rapid/getLinkDownload?linkEmbed= Okru: http://ip:6789/okru/getLinkDownload?linkEmbed= Step 2: Insert…

Create file google sheet to automatic add accounts into tool p2p drive, gphoto and smart backup drive

Adding an account to the above tools is a nightmare because it consumes a lot of your time, realizing that I made a tool that helps you to automatically add accounts to the tool p2p drive, gphoto and smart backup drive. You need a google sheet file that is structured like the following filehttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1hewZuUMCx79nMv8G1V5zA9aa2eVBXxst3Spjzat7m48/edit#gid=0 With…

Hướng dẫn cài đặt admin quản lý các tools video streaming của Van Long Stream

Tải code admin tại đây (nếu không tải được thì inbox em nhé, vì có thể link die)

Giải nén ra 1 thục trên ổ cứng của các bác, em giả định nó là thư mục D:/code/build

Cấu hình IP VPS của bác vào url của tool tương ứng trong file D:/code/build/scripts/config.js nhìn vào các gạch chân bên dưới là các bác sẽ hiểu thôi

How to restart tool gphoto (google photo)

Hi các bác, tùy thuộc cấu hình VPS setup tool mà thỉnh thoảng tool bị lỗi do thiếu RAM hoặc 1 vấn đề gì đó (dù không muốn nhưng thực tế thì phần mềm luôn luôn tồn tại lỗi, em đã và đang cố gắng để làm giảm tối đa các lỗi có thể xảy ra). Hôm nay em viết lệnh để các bác có thể restart tool google photo của em một cách chủ động